Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Drodzy Czytelnicy bloga,

życzymy Wam wielu pięknych spotkań ze Zmartwychwstałym Panem w Waszych rodzinach i wspólnotach.
Niech Dar Paschy niesie w sobie dla Was prawdziwą przemianę życia.
Niech pomnaża wiarę w Jego Obecność.

Radosnego świętowania!
Alleluja!

Kwiaty na Triduum Paschalne cz.2 – kompozycje przy paschale i chrzcielnicy

W poprzednim artykule poruszyliśmy tematykę Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, zwracając uwagę, by z bogatej symboliki tego czasu, wybrać to, co najistotniejsze. W drugiej części skupimy się na Nocy Paschalnej i na dwóch ważnych elementach tej liturgii – paschale i chrzcielnicy, które powinniśmy wyróżnić za pomocą kwiatów… a które często są pomijane.

Liturgię Wigilii Paschalnej odprawia się w białych szatach liturgicznych. Jest ona podzielona na pięć części:
1.Liturgię Światła
2.Liturgię Słowa Bożego
3.Liturgię Chrzcielną
4.Liturgię Eucharystyczną
5.Procesję rezurekcyjną

W artykule skupimy uwagę na dwóch z nich – Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej.

LITURGIA ŚWIATŁA

Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza nakazują, aby rozpoczynać Wigilię Paschalną po zapadnięciu zmroku. Cała celebracja powinna się zakończyć przed świtem w Niedzielę Wielkanocną.

Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za „matkę wszystkich świętych wigilii”. Kościół czuwając oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien się odbyć w nocy, to znaczy rozpocząć się po zapadnięciu nocy, albo skończyć przed świtem dnia niedzielnego.

[ONRLiK, pkt 21]

Celebrację rozpoczyna się przy zgaszonym świetle. Ma to podkreślić wymowę Wigilii – czuwania, a także wyrazistości symbolu światła, które rozświetli mroki naszych serc, a którym jest sam Chrystus.
Symbolem, który towarzyszy nam w przeżywaniu tej części liturgii jest paschał. Czytaj dalej „Kwiaty na Triduum Paschalne cz.2 – kompozycje przy paschale i chrzcielnicy”

Kwiaty na Triduum Paschalne cz.1 – ołtarze adoracji: „ciemnica” i „grób Pański”

Zbliża się czas świętego Triduum Paschalnego. Stanowiące w swej istocie jedną, nierozerwalną całość, rozciągniętą jednak na trzy dni. W trakcie roku liturgicznego wspominamy różne aspekty dzieła zbawienia, jednak w nadchodzącym czasie przeżywamy je w całej rozpiętości.

Na co, w tym świętym czasie, powinniśmy zwrócić uwagę, aby z jego bogatej symboliki, wybrać to, co najistotniejsze i warte podkreślenia?
W pierwszej części skupimy się na dwóch elementach – kwiatami w ciemnicy i grobie Pańskim.

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii. Upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. Przepisy mówią, iż w tym dniu we wszystkich kościołach można odprawić tylko jedną Mszę. Jest to Msza Wieczerzy Pańskiej (wyjątkiem jest Msza Krzyżma, która nie przynależy bezpośrednio do świętowania Triduum Paschalnego i jest odprawiana rano, zwykle w kościele katedralnym).

Kolorem szat liturgicznych przypadających na ten dzień jest kolor biały, dlatego kompozycje kwiatowe mogą nawiązywać do tej kolorystyki. Dotyczy to zarówno kwiatów zastosowanych przy Czytaj dalej „Kwiaty na Triduum Paschalne cz.1 – ołtarze adoracji: „ciemnica” i „grób Pański””