Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Drodzy Czytelnicy bloga,

życzymy Wam wielu pięknych spotkań ze Zmartwychwstałym Panem w Waszych rodzinach i wspólnotach.
Niech Dar Paschy niesie w sobie dla Was prawdziwą przemianę życia.
Niech pomnaża wiarę w Jego Obecność.

Radosnego świętowania!
Alleluja!

Reklamy

Kwiaty na Triduum Paschalne cz.2 – paschał i chrzcielnica

W poprzednim artykule poruszyliśmy tematykę Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, zwracając uwagę, by z bogatej symboliki tego czasu, wybrać to, co najistotniejsze. W drugiej części skupimy się na Nocy Paschalnej i na dwóch ważnych elementach tej liturgii – paschale i chrzcielnicy, które powinniśmy wyróżnić za pomocą kwiatów… a które często są pomijane.

Liturgię Wigilii Paschalnej odprawia się w białych szatach liturgicznych. Jest ona podzielona na pięć części:
1.Liturgię Światła
2.Liturgię Słowa Bożego
3.Liturgię Chrzcielną
4.Liturgię Eucharystyczną
5.Procesję rezurekcyjną
W artykule skupimy uwagę na dwóch z nich – Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej.

LITURGIA ŚWIATŁA

Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza nakazują, aby rozpoczynać Wigilię Paschalną po zapadnięciu zmroku. Cała celebracja powinna się zakończyć przed świtem w Niedzielę Wielkanocną.

Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za „matkę wszystkich świętych wigilii”. Kościół czuwając oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien się odbyć w nocy, to znaczy rozpocząć się po zapadnięciu nocy, albo skończyć przed świtem dnia niedzielnego.

[ONRLiK, pkt 21]

Celebrację rozpoczyna się przy zgaszonym świetle. Ma to podkreślić wymowę Wigilii – czuwania, a także wyrazistości symbolu światła, które rozświetli mroki naszych serc, a którym jest sam Chrystus.
Symbolem, który towarzyszy nam w przeżywaniu tej części liturgii jest paschał. Czytaj dalej „Kwiaty na Triduum Paschalne cz.2 – paschał i chrzcielnica”

Kwiaty na Triduum Paschalne cz.1 – ołtarze adoracji: „ciemnica” i „grób Pański”

Zbliża się czas świętego Triduum Paschalnego. Stanowiące w swej istocie jedną, nierozerwalną całość, rozciągniętą jednak na trzy dni. W trakcie roku liturgicznego wspominamy różne aspekty dzieła zbawienia, jednak w nadchodzącym czasie przeżywamy je w całej rozpiętości.

Na co, w tym świętym czasie, powinniśmy zwrócić uwagę, aby z jego bogatej symboliki, wybrać to, co najistotniejsze i warte podkreślenia?
W pierwszej części skupimy się na dwóch elementach – ciemnicy i grobie Pańskim.

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii. Upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. Przepisy mówią, iż w tym dniu we wszystkich kościołach można odprawić tylko jedną Mszę. Jest to Msza Wieczerzy Pańskiej (wyjątkiem jest Msza Krzyżma, która nie przynależy bezpośrednio do świętowania Triduum Paschalnego i jest Czytaj dalej „Kwiaty na Triduum Paschalne cz.1 – ołtarze adoracji: „ciemnica” i „grób Pański””