Kwiaty na Triduum Paschalne cz.1 – ołtarze adoracji: „ciemnica” i „grób Pański”

Zbliża się czas świętego Triduum Paschalnego. Stanowiące w swej istocie jedną, nierozerwalną całość, rozciągniętą jednak na trzy dni. W trakcie roku liturgicznego wspominamy różne aspekty dzieła zbawienia, jednak w nadchodzącym czasie przeżywamy je w całej rozpiętości.

Na co, w tym świętym czasie, powinniśmy zwrócić uwagę, aby z jego bogatej symboliki, wybrać to, co najistotniejsze i warte podkreślenia?
W pierwszej części skupimy się na dwóch elementach – kwiatami w ciemnicy i grobie Pańskim.

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii. Upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. Przepisy mówią, iż w tym dniu we wszystkich kościołach można odprawić tylko jedną Mszę. Jest to Msza Wieczerzy Pańskiej (wyjątkiem jest Msza Krzyżma, która nie przynależy bezpośrednio do świętowania Triduum Paschalnego i jest odprawiana rano, zwykle w kościele katedralnym).

Kolorem szat liturgicznych przypadających na ten dzień jest kolor biały, dlatego kompozycje kwiatowe mogą nawiązywać do tej kolorystyki. Dotyczy to zarówno kwiatów zastosowanych przy Czytaj dalej „Kwiaty na Triduum Paschalne cz.1 – ołtarze adoracji: „ciemnica” i „grób Pański””